velkommen

Kulturpolitik i et forandret kulturlandskab
Velkommen til den 6. nordiske konference for kulturpolitisk forskning – NCCPR 2013.

Kultursektoren er i skred. De klassiske kulturinstitutioner er under omformning, og nye institutionstyper er kommet til. Medialiseringen, herunder de sociale medier, der opløser grænserne mellem producenter og konsumenter, har skabt nye kunstnertyper, nye kunstformer, nye arenaer og nye former for kulturel kommunikation og identitetsskabelse. Men hvordan følger kulturpolitikken med? Hvad betyder disse forandringer for kulturpolitikken og kulturpolitikkens teoretiske grundlag? Disse forandringer er temaet for den 6. nordiske konference for kulturpolitisk forskning, der sætter fokus på konsekvenserne af medialiseringen og digitaliseringen af kulturen med dets mangfoldighed af former og deltagelse.

Konferencen finder sted på Copenhagen Business School (CBS), Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg og organiseres i et samarbejde mellem CBS og Center for Kulturpolitiske Studier på Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA).

Venligst find yderligere information om konferencen og registrering på de øvrige sider.

Velkommen til København i august 2013!

Nanna Kann-Christensen, Gitte Balling og Trine Bille

Konferencen er støttet af Nordisk Ministerråd og ACEI / The conference is supported by Nordic Council of Ministers and ACEI:

Cultural Policy in a Transformed Cultural Landscape
Welcome to the 6th Nordic Conference on Cultural Policy Research – NCCPR 2013.

The cultural sector is in motion. The classic cultural institutions are being redefined and new types of institutions have appeared. The mediatization, including social media, that blurs the boundaries between producers and consumers, have created new types of artists, new art forms, new arenas and new forms of cultural communication and identity formation. But how does cultural policy follow along? What do these transformations entail for cultural policy and the theoretical foundation of cultural policy? These changes are the theme for the 6th Nordic conference on cultural policy research that will focus on the consequences of the mediatization and digitalization of culture with its diversity of forms and participatio

The conference will take place at Copenhagen Business School (CBS), Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg and is organized in collaboration between CBS and Centre for Cultural Policy Studies at the Royal School of Library and Information Science (IVA).

More information about the conference and registration is available in the additional menu items.

Welcome to Copenhagen in August 2013!

Nanna Kann-Christensen, Gitte Balling and Trine Bille

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

The 6th Nordic Conference on Cultural Policy Research